• هفته وحدت

    هفته وحدت و تبریک سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص)

  • چلچراغ

    چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تلالو درخشانی است از روح همبستگی ملتی که با الهام از آموزه های دینی و رهبری مردی شجاع بر سرنوشتش حاکم شد . تاثیر انقلاب اسلامی محدود به جغرافیای ایران اسلامی نشد بلکه همه ملتهای آزاده بخصوص همسایگانی همچون افغانستان از آن متاثر شدند و روح بیدارگری در آنها احیا شد . در برنامه ی چلچراغ نگاهی داریم به انقلاب اسلامی و همسایه مسلمان شرقی آن یعنی افغانستان