• العربی الجدید: زمزمه دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه

پارس تودی، درحالی که درخواست احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی طرفدار عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر برای سوق دادن وی به سمت دوره جدید ریاست جمهوری یا توجیه نامزد شدن وی برای دوره پنجم انتخابات افزایش یافته است، مخالفان سیاسی برای جلوگیری از چیزی تلاش می کنند که آن را ریسک سیاسی می خوانند.

«عثمان لحیانی» در مطلبی در پایگاه العربی الجدید نوشت: درحالی که به نظر نمی رسد که مخالفان الجزایری به جز مواضع سیاسی، ابزارهایی در اختیار داشته باشند که بتوانند راه را بر نامزدی احتمالی عبدالعزیز بوتفلیقه برای دوره پنجم ریاست جمهوری ببندند، تلاش های خود را برای اعتراض زودهنگام به طرح نامزد شدن احتمالی بوتفلیقه برای یک دوره دیگر، از سرگرفته اند.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار است بهار 2019 برگزار شود.

درحالی که جنبش موسوم به جامعه صلح (اخوان الجزایر)، طرحی توافقی را با دولت مطرح کرده است، احزاب جبهه گروه های سوسیالیست و حزب کارگران و جبهه عدالت و توسعه حزب طلائع (پیشگامان) به رهبری «علی بن فلیس» نخست وزیر سابق، صرفاً به اتخاذ مواضعی در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه پایبند بوده اند.

در این حال، احزاب جوان و شخصیت های سیاسی و مدنی مستقل الجزایر، تشکلی معارض به نام «شهروندی» را تشکیل داده اند که برای جلوگیری از اجرای طرح دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه تلاش می کند.

این تشکل برای جذب دیگر گروه های مخالف سیاسی که از همان موضع حمایت کنند، تلاش می کند.

در این رابطه، «جیلالی سفیان» عضو تشکل شهروندی و رئیس حزب موسوم به نسل جدید، دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه را اهانتی به الجزایر و مردم این کشور دانست و از همه  گروه های الجزایری اعم از سیاسی و مدنی و مردمی و شخصیت های مستقل خواست به طور مشترک برای مخالفت با دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه تلاش کنند و مانع از تعرض به حاکمیت و حقوق شهروندی شوند.

سفیان گفت: ترس و نگرانی امروز، فردا برایمان هزینه زیاد خواهد داشت و کسانی که با رفتن بوتفلیقه مخالف هستند، می خواهند به پشتوانه مردی بیمار که هیچ صلاحیتی برای اداره کشور ندارد، به غارت کشور ادامه دهند.

مواضع گروه های سیاسی و مدنی حتی در داخل خود نظام نیز با این موضع تفاوت ندارد.

در مقابل، سوال هایی درباره توان هر تشکل مخالف برای جلوگیری از اجرای این طرح و اجتناب از پیامدهای آن در آینده مطرح می شود. یکی اینکه مخالفان، ابزارهای لازم در سطح سیاسی و مردمی را دراختیار ندارند که بتواند جلوی شور و اشتیاق و هیجان دولت حاکم و شاخه های سیاسی آن را به سمت دوره پنجم ریاست جمهوری بگیرد.

«الغنی بادی» فعال سیاسی الجزایری که عضو تشکل شهروندی است، گفت: مخالفان در حال حاضر هیچ راهی ندارند، جز اینکه برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته شهروندان تلاش کنند و این کاری دشوار است. 

«بادی» افزود: واقعیتی که باید گفته شود، این است که قدرت حاکمه تقویت شده است و به علت ضعف عملکرد مخالفان و ناتوانی آن ها، جایگاه خود را در عرصه سیاسی تقویت کرده است.

نظام سیاسی الجزایر در سال های گذشته، درجهت تضعیف مخالفان تلاش کرده و باعث شده است که مخالفان در مواضع و راه کارهای خود سردرگم باشند و در نهایت، وجهه ای غیرمطلوب و ناخوشایند از مخالفان در نزد افکار عمومی، ایجاد کرده است.

این فعال سیاسی الجزایری اظهار داشت که دولت، موفق به ایجاد اختلال در ساختار سیاسی مخالفان شده است. در نتیجه، برخی از گروه های مخالف فعلی، پیشتر یعنی در دو دهه گذشته، در جناح قدرت حاکمه بوده اند و این مساله، موضع اخلاقی آنان را در نزد محافل سیاسی امروز تضعیف می کند.

بادی همچنین گفت: اما نظام حاکم موفق شده است که وجهه برخی از گروه ها و شخصیت ها، را تخریب کند و آن ها را به  عنوان مخالفانی فرصت طلب معرفی کند که در تلاشند تا از مردم در راستای تامین منافع حزبی خود بهره برداری کنند.

در سال 2014، جنبش موسوم به برکات در پایتخت الجزایر، آغاز به فعالیت کرد که در تظاهرات و تجمع های اعتراض آمیز، با نامزد شدن بوتفلیقه برای دوره چهارم ریاست جمهوری که آوریل 2014 برگزار شد، مخالفت کرد.

بوتفلیقه در حالی برای دوره چهارم ریاست جمهوری الجزایر نامزد شده بود که به شدت بیمار بود و بر اثر سکته در آوریل 2013 به مدت 81 روز در بیمارستانی در پاریس بستری شده بود.

با توجه به نتایج این تجربه، «سمیر بلعربی» فعال سابق جنبش برکات گفت که مخالفان، در آستانه انتخابات پارلمانی اخیر دچار اختلاف شدند و فکر نمی کنم که بتوانند در مقابله با تصمیم نظام برای اجرایی کردن یک دوره ریاست جمهوری برای بوتفلیقه هم موضعی واحد داشته باشند.

وی افزود که نبود انسجام میان مخالفان، ماموریت نظام حاکم را که ابزارهای مالی زیادی را در اختیار دارد و به لابی های مالی فاسد تکیه دارد، تسهیل می کند. لابی هایی که با حمایت نظام بوتفلیقه، سلطه خود را در اقتصاد ملی تشدید کردند.

بلعربی همچنین گفت که قدرت حاکمه از موسسات رسانه ای که آماده دفاع از بوتفلیقه هستند، برای دفاع از وی و نظامش و تخریب وجهه همه مخالفان استفاده می کند و سرویس های امنیتی نیز اجازه نمی دهند که کسی در برابر اراده نظام بایستد و در داخل نظام حاکم نیز هیچ مقاومتی در برابر این رویکرد خطرناک وجود ندارد.

اگر جنبش برکات، تا حدودی توانسته است که مردم پایتخت را به سمت اتخاذ موضع انتقادی سوق دهد که نخبگان سیاسی درآن مشارکت کردند، این مساله، زمینه ای برای طرح تشکل جامع معارضان فراهم می کند که به شرایط انتخابات 2019 توجه می کند، اما این تشکل، به سرعت و با اولین تجربه انتخابات، از هم پاشید.

گروه های مخالف مانند جنبش جامعه صلح و جبهه گروه های سوسیالیست و حزب کارگران و جبهه عدالت و توسعه و حزب طلایع (پیشگامان) و دیگر گروه های مخالف، این واقعیت سیاسی را درک می کنند و همین مساله باعث می شود که طرح خود را محدود کنند.

در خارج از تشکل مخالفان، همین مواضع درخصوص ضعف مخالفان سیاسی و ناتوانی آن ها در مقابله جدی با طرح دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه نمودار می شود.

دراین راستا، «ایدیر دحمانی» تحلیلگر سیاسی گفت احتمال بستن راه به روی دوره پنجم ریاست جمهوری بوتفلیقه توسط مخالفان، بسیار ضعیف است و شواهد بسیاری وجود دارد که بر این امر صحه می گذارد.

وی تصریح کرد جامعه سیاسی دچار نوعی رکود شده است که قدرت حاکم از آن استفاده می کند و روحیه انقلابی و انتقادی مردم الجزایر نیز که زمینه اعتراض هایی منند بهار آمازیغ در آوریل 1980 و انقلاب اکتبر 1988 را فراهم کرد، تضعیف شده است. افزون براین، خیانت نخبه ها و برخی از احزاب مخالف سیاسی که مواضع خود را تغییر دادند و بازیچه دست دولت شدند، باعث شد که مردم بیشتر از عرصه رویدادها و حوادث دور شوند.

دحمانی احتمال دیگری را مطرح می کند که به احتمال تغییر و ایستادن در برابر دوره پنجم ریاست جمهوری در داخل نظام بوتفلیقه مربوط می شود، چرا که برخی از طرف ها به خطرات ناشی از این اقدام پی برده اند و این تنها روزنه امید آن هاست.

وی افزود: صحبت هایی نیز درباره تغییرات آرام در برهه قبل از دوره پنجم ریاست جمهوری مطرح شده است که به منزله مرحله انتقالی پس از بوتفلیقه به شمار می رود.

دحمانی اظهار داشت که عامل سن، می تواند برای بوتفلیقه و دیگر شخصیت های حکومت وی از جمله «احمد قاید صالح» رئیس ستاد ارتش الجزایر، نقشی مهم را علیه آن ایفا کند.

وی دراین باره گفت: اطلاعاتی درباره برگزاری نشست های مستمر در دولت و ارتش و ریاست جموری وجود دارد و پیش بینی می کنم که در فصل تابستان، برخی تحولات سیاسی روی دهد.

در سال 2014، گروه های مخالف سیاسی در الجزایر موفق به تشکیل جبهه ای یکپارچه با عنوان «هماهنگی تغییر و انتقال دموکراتیک» شدند و طرح کار سیاسی را با هدف ایجاد تغییرات سیاسی در کشور ارائه کردند.

به نظر می رسد، مخالفان که این اقدام آنان با آغاز بحران شدید مالی و اقتصادی همراه شد، در جهت دستیابی به ابزار فشار سیاسی واقعی حرکت می کنند که دولت را به بازنگری در مواضع خود و تغییر اصول بازی سیاسی وادار کند، اما این تشکل، به سرعت و در نتیجه اختلافات میان گروه های مخالف از هم فروپاشید.

این مساله، همه امیدها را به اینکه مخالفان بتوانند فرصتی را برای مقابله سیاسی هم اندازه به هر شکل در انتخابات 2019 فراهم کنند، نقش برآب کرد.

مترجم: آقایی

بیشتر بخوانید: 

مخالفان الجزایری خواستار شرکت نکردن بوتفلیقه در انتخابات شدند

ظاهر شدن بوتفلیقه در مقابل رسانه های غیر دولتی / ویدئو

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/7/11/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A9

کلیدواژه

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۵:۴۴ تهران
کامنت