۰۷ مهر ۱۳۹۵, ۰۷:۳۳ تهران
  • حمایت سودان از استقرار نیروهای آفریقایی در سودان جنوبی

دولت سودان حمایت خود را از حضور نیروهای آفریقایی حافظ صلح در سودان جنوبی اعلام کرد.

وزارت امور خارجه سودان روز سه شنبه با صدور بیانیه ای از آمادگی خود برای همکاری با سازمان بین دولتی توسعه کشورهای شرق آفریقا (ایگاد) با هدف بازگرداندن ثبات وامنیت به سودان جنوبی خبر داد.

بر اساس این بیانیه، دولت سودان خواستار استقرار هر چه زودتر نیروهای آفریقایی در قالب ماموریت سازمان ملل متحد در خاک سودان جنوبی است تا از هرگونه اقدام نظامی و تشدید مناقشه داخلی در این کشور ممانعت به عمل آید.

در بیانیه وزارت امور خارجه سودان آمده، ثبات و امنیت در سودان کاملا مرتبط با سودان جنوبی است و طرف های درگیر در این کشور به اجرای توافقنامه صلح فرا خوانده شده اند.

دولت سودان جنوبی اخیرا با قطعنامه سازمان ملل متحد و حضور 4 هزار سرباز آفریقایی در این کشور موافقت کرد ولی مواضعی مبهم و نامشخص نیز اتخاذ کرده است.

 سودان جنوبی از سال 2013 شاهد درگیری میان حامیان "سالوا کر" رییس جمهوری و"ریک ماچار" معاون پیشین وی است.

 یک سال پیش (اوت 2015) دو طرف توافقنامه صلح امضا کردند ولی سودان جنوبی همچنان بی ثبات و ناآرام است.

کامنت