۲۵ آبان ۱۳۹۷, ۰۳:۵۵ تهران
  •  سرکوب تجمع مخالفان سیاست های دولت گینه

نیروهای امنیتی جمهوری گینه شرکت کنندگان در تظاهرات مخالفان دولت را در کوناکری Conakry پایتخت این کشور سرکوب کردند.

به گزارش پارس تودی، معترضان، در این تظاهرات که روز پنجشنبه دولت را به نقض توافقنامه مربوط به انتصاب منتخبان محلی و خشونت های پلیس متهم کردند که به دخالت نیروهای امنیتی منجر شد.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن عکس کشته شدگان حوادث هفته های اخیر کشور خشونت های پلیس در گینه کوناکری را محکوم کردند.

به گفته مخالفان دولت، نیروهای امنیتی، از زمان به قدرت رسیدن «آلفا کنده»Alpha Condé رئیس جمهوری گینه در دسامبر سال 2010، صدها تظاهر کننده متعرض به سیاست های دولت را کشته اند.118

کامنت