۰۴ فروردین ۱۳۹۸, ۱۶:۵۷ تهران

ایرانیان مقیم مصر در نخستین روز‌های زیبای بهاری و با شور و نشاطی وصف نشدنی، نوروز باستانی را در کنار هم جشن گرفتند.

کلیدواژه

کامنت