• درخواست دبیرکل اتحادیه عرب از جامعه جهانی برای توجه به آوارگان فلسطینی

«احمد ابوالغیط» دبیرکل اتحادیه عرب از جامعه بین الملل خواست به تعهدات خود در قبال آوارگان فلسطینی عمل کند.

به گزارش دوشنبه شب پارس تودی، «احمدابوالغیط» بر حمایت همه جانبه آژانس امداد رسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی موسوم به  «آنروا» در کمک به آوارگان فلسطینی باتوجه به نقش محوری آن در بهبود وضعیت آنها تاکید کرد.

ابوالغیط در دیدار با «پیر کرانبول» کمیسر عالی آنروا در قاهره، جایگاه این نهاد بین المللی را با اهمیت خواند و از همه طرف های بین المللی کمک کننده در این زمینه به ویژه کمک کنندگان اصلی خواست سهم کامل خود را به آنروا پرداخت کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین از آنروا خواست در اختصاص این کمک ها ازسیاسی کاری خودداری کند.118

بیشتر بخوانید:

تونس: مسئله فلسطین، اولویت اتحادیه عرب باشد

درخواست اتحادیه عرب برای حل بحران فلسطین

انتقاد انجمن خبرنگاران فلسطینی از سفر خبرنگاران عرب به اراضی اشغالی فلسطین

 

۲۱ شهریور ۱۳۹۶, ۰۴:۱۶ تهران
کامنت