با وجود اینکه رئیس جمهوری نیجریه با تشکیل هیاتی، قول پیگیری موارد خشونت و نقض حقوق بشر از سوی ارتش این کشور را داده است، برخی احزاب و گروه ها از جمله گروه جنبش اسلامی در نیجریه درباره بی طرفی و استقلال این هیئت ابراز تردید کرده اند.

۲۱ شهریور ۱۳۹۶, ۱۴:۳۴ تهران
کامنت