رئیس جمهوری آمریکا سال 2017 را با موضوعات بحث برانگیز زیادی به پایان رساند، که این امر موجب خشم بسیاری از رهبران جهان شده است و هر روز آنها با توطئه های جدید او روبرو می شوند. 

۱۲ دی ۱۳۹۶, ۱۴:۵۳ تهران
کامنت