رئیس جمهوری آمریکا در توئیت جدیدش با تهدید پاکستان به قطع کمک های مالی از این کشور، تنش در روابط دو کشور را وارد مرحله ی جدید کرد.

کلیدواژه

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۳:۲۸ تهران
کامنت