در حالی که مردم در بسیاری از شهرهای ایران روز چهارشنبه با برگزاری راهپیمایی گسترده خودجوش، خشم و انزجار خود را از توطئه جدید دشمنان و فرصت‌طلبی اغتشاشگران ابراز کردند، «نیکی هیلی» سفیر امریکا در سازمان ملل متحد می کوشد ضمن ادامه دخالت ها علیه ایران، اغتشاشگران تحریک شده از سوی بیگانگان را مردم عادی معرفی کند.

۱۳ دی ۱۳۹۶, ۱۸:۴۵ تهران
کامنت