۱۲ بهمن ۱۳۹۶, ۰۹:۰۱ تهران

در پی بارندگی شدید و مداوم در این کشور تاکنون 8 نفر جان باختنه و هزاران نفره آواره شدند.

کلیدواژه

کامنت