تابلوی ساخته شده از چهره ترامپ با پنی های آمریکایی در نیویورک رونمایی شد

دو هنرمند اوکراینی تابلویی از ترامپ با عنوان «چهره پول» کشیده اند . در این تابلو که با صدها سکه پول خرد ساخته شده دو هنرمند به نام داریا مارچنکو و دانیل گرین تلاش کرده اند ماهیت واقعی ترامپ را به تصویر بکشند . آنها میگویند ترامپ با پول توانسته به قدرت برسد و این پول چیزی جز تعداد زیادی سکه های بی ارزش نیست.

 

کلیدواژه

۱۲ بهمن ۱۳۹۶, ۱۰:۲۱ تهران
کامنت