تصادف زنجیره ای دو کامیون، دو اتوبوس و دو خودرو سواری در نزدیکی ونکوور کانادا در این حادثه 136 نفر به صورت سطحی مجروح شدند.

کلیدواژه

۰۸ اسفند ۱۳۹۶, ۱۰:۵۶ تهران
کامنت