از زندان «گوانتانامو» تا زندان «ابوغریب» فاصله‌ای دور درمیان است؛ یکی در کوبا و دیگری در عراق، اما اداره این دو زندان تحت‌نظر آمریکاست و نام‌های رعب‌آور آنها یادآور شکنجه‌های ترسناک‌تر از معمول برای افکار عمومی است.

کلیدواژه

۱۲ تیر ۱۳۹۷, ۱۹:۴۲ تهران
کامنت