با اعمال تعرفه 10 درصدی ترامپ بر کالاهای صادراتی چین به آمریکا و آغاز بزرگترین جنگ تجاری تاریخ اقتصاد بشر،  تقابل میان دو کشور از این پس صرفاً به حوزه اقتصادی محدود نمیشود بلکه عرصه های دیپلماسی ، سیاسی و نظامی را نیز در بر خواهد گرفت.

کلیدواژه

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۰۹:۵۶ تهران
کامنت