۲۰ شهریور ۱۳۹۷, ۱۸:۲۲ تهران

جزئیات بیشتری از وقایع پشت پرده يازده سپتامبر در آمریکا منتشر شده است.

به گزارش پارس‌تودی؛ در سالگرد ماجرای ۱۱ سپتامبر، جزئیات بیشتری از وقایع پشت پرده این واقعه در کتاب «وقتی سگ‌های نگهبان پارس نکردند» در آمریکا منتشر شده است.

کلیدواژه

کامنت