۲۶ شهریور ۱۳۹۷, ۰۷:۳۸ تهران

یکشنبه اول محرم هر سال، عاشقان امام حسین(ع) می توانند برای ساعاتی پرچم حسین(ع) را در قلب نیویورک بالا ببرند. حدود دو میلیون و سیصد هزار شیعه در این شهر زندگی می کنند که البته نیازی برای مجوز برای نام امام حسین(ع) در قلب شان ندارند.

کلیدواژه

کامنت