۲۴ آبان ۱۳۹۷, ۲۱:۳۰ تهران
  • تاکید سازمان ملل بر حق مردم فلسطین بر داشتن دولت مستقل

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به پیش نویش قطعنامه ای که به موجب آن بر حق فلسطینی ها برای داشتن دولت مستقل تاکید دارد، رای مثبت داد.

به گزارش پارس تودی، در رای گیری روز پنج شنبه به پیش نویس قطعنامه ای که کشور بولیوی آن را پیشنهاد داد، 169 رای مثبت، 6 رای منفی و 12 رای ممتنع ثبت شد و به این ترتیب بار دیگر تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی در این کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شکست مواجه شد.

در این قطعنامه با اشاره به مواد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به اصل حقوق برابر ،حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این قطعنامه برعقب نشینی رژیم صهیونیستی بر اساس مرزهای تعیین شده در سال 1967 تاکید شد .

این قطعنامه همچنین بر تمامیت ارضی تمام سرزمین اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی تحت دولت فلسطین تصریح و از تمام دولت ها، سازمان های تخصصی و ارگان های سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا به حمایت و کمک به مردم فلسطین در تحقق حق خود برای تعیین سرنوشت ادامه دهند.

این قطعنامه باید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم رای گیری شود.118

کامنت