۲۴ اسفند ۱۳۹۷, ۱۷:۴۳ تهران

از زماني که که خوآن گوایدو رئيس مجلس ملي ونزوئلا خودش را رئيس جمهور اين کشور معرفي کرده، چالش بزرگي در اين کشور شکل گرفته و فشارهاي زيادي بر دولت اين کشور وارد کرده است.

کلیدواژه

کامنت