۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, ۱۱:۵۶ تهران

در حالی که رئیس جمهور آمریکا غیر مستقیم از مسلح کردن بیشتر شهروندان اين کشور حمایت می‌کند، هر سال بر اثر خشونت هاي مسلحانه ۳۳ هزار نفر در آمريکا قربانی می شوند.

کلیدواژه

کامنت