۲۵ آبان ۱۳۹۶, ۱۴:۳۷ تهران

دانشجویان و دانش آموزان در شهر دهلی نو با داشتن آگهی ها و پوشیدن ماسک های آلودگی هوا با گفتن شعار «از حق خود برای نفس کشیدن حمایت کن» راهپیمایی کردند.

کلیدواژه

کامنت