نشست چهارجانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیساریای سازمان ملل به منظور دستیابی به توافقی راهبردی برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به موطن خود؛ امروز در استانبول برگزار شد.

 

 

کلیدواژه

۱۰ آذر ۱۳۹۶, ۱۹:۰۶ تهران
کامنت