بعد از کشته شدن یک جوان استقلال طلب در سال 2016، استقلال خواهی مردم در کشمیر تحت کنترل هند، گسترش یافته است.

۱۲ دی ۱۳۹۶, ۱۳:۴۵ تهران
کامنت