داعش در حمله تروریستی روز دوشنبه به دانشگاه نظامی «مارشال فهیم» کابل ۱۱نظامی افغان را کشت و ۱۰ تن دیگر را زخمی کرد.

کلیدواژه

۱۰ بهمن ۱۳۹۶, ۱۲:۱۷ تهران
کامنت