۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۹:۵۶ تهران

نهم ماه ژانويه گذشته هم يک کشتي در اختيار يک شرکت انگليسي با 22 خدمه هندي نزديک بنين ناپديد شده بود که بعد از يک هفته پيدا شد.

کامنت