نهم ماه ژانويه گذشته هم يک کشتي در اختيار يک شرکت انگليسي با 22 خدمه هندي نزديک بنين ناپديد شده بود که بعد از يک هفته پيدا شد.

۱۷ بهمن ۱۳۹۶, ۱۹:۵۶ تهران
کامنت