نمايش چراغ هاي رنگارنگ و فانوس هاي نوراني با نزديک شدن به جشنواره بهار در برخي شهرهاي چين آغاز شده است. 

به گزارش چهارشنبه پارس تودی، جشنواره بهار امسال از روز شانزدهم فوريه (بيست و هفتم بهمن) در چين آغاز مي شود.

شهر «ژيگونگ» در استان «سيچوان» روز جمعه بيست و چهارمين جشنواره فانوس ها را برگزار کرد.

گروهي از فانوس هاي به نمايش درآمده در اين جشنواره که نماد سازگاري با محيط زيست به شمار مي رود با بيش از 3 ميليون بطري شيشه اي بازيافتي و به شکل کوه ساخته شده است. 

در نمايش فانوس ها و چراغ هاي رنگارنگ در شهر باستاني هانچِنگ هم بيش از 200 نماد با لامپ هاي کم مصرف ساخته شده است.

اين جشنواره تا نيمه ماه مارس ادامه دارد.118/110

کلیدواژه

۱۸ بهمن ۱۳۹۶, ۱۱:۳۸ تهران
کامنت