•  تظاهرات مردم کابل ضد دولت پاکستان/تحلیل

پارس تودی- مردم کابل پایتخت افغانستان با برگزاری تظاهرات، سیاست دولت پاکستان علیه اقوام پشتون را محکوم کردند.

شرکت کنندگان دراین تظاهرات با سردادن شعارهایی علیه دولت پاکستان، ازمقامات این کشور  خواستند سرکوب اقوام پشتون را متوقف کنند.

تظاهرکنند گان همچنین از دیوان بین المللی دادگستری خواستند تا درباره کشتار اقوام پشتون در مناطق قبایلی پاکستان تحقیق کند.

تظاهرات مردم کابل علیه دولت پاکستان

 

در 10 روز گذشته هزاران نفر از اقوام پشتون در اسلام‌آباد تحصن و دولت پاکستان را به اعمال تبعیض علیه اقوام پشتون متهم کرده اند.

اعتراض مردم افغانستان به رفتار تبعیض آمیزدولت پاکستان علیه پشتون ها

اعتراض ها به آنچه رفتار تبعیض آمیزدولت پاکستان علیه پشتون ها خوانده شده، ازحدود دو هفته پیش و بعد از کشته شدن یک جوان پشتون به دست نیروهای امنیتی این کشوراز شهر کراچی آغاز شد، که این اعتراض ها  برخی شهرهای بزرگ پاکستان را هم فرا گرفته است.

به خصوص آنکه طبق اعلام برخی گروه های وابسته به قوم پشتون در پاکستان، دولت این کشور تابعیت یکصد هزار نفر از پشتون ها در ایالت پنجاب را به حالت تعلیق در آورده است که این مسئله خشم احزاب پشتونی را در پاکستان برانگیخت.

حزب عوامی ملی  پاکستان در واکنش به تعلیق تابعیت ۱۰۰ هزار شهروند این کشور با برگزاری تظاهرات ضد دولتی، خواستار توقف رفتار تبعیض آمیز دولت اسلام‌آباد علیه پشتون‌ها در ایالت پنجاب و منطقه کمشیرآزاد شد. 

سیاست دولت پاکستان علیه اقوام پشتون

طبق آمارهای اعلام شده، حدود سی میلیون نفر از جمعیت پاکستان را پشتون ها تشکیل می دهند که عمدتا درایالت خیبر و مناطق قبایلی سکونت دارند.

گروه های وابسته به قوم پشتون در پاکستان با اشاره به این که پشتون ها از قبل استقلال این کشور در دهه چهل میلادی درپاکستان سکونت داشته اند، برخورد تبعیض آمیز با این قوم در چارچوب شهروند درجه دو را بشدت محکوم کرده اند.

گفته شده دولت پاکستان پشتون های ساکن در ایالت پنجاب را مجبور کرده این ایالت را ترک کنند و به مدارس هم اعلام شده که دانش آموزان پشتون را درمراکز آموزشی پنجاب نام نویسی نکنند.

در این شرایط این پرسش مطرح است که چرا دولت پاکستان اعم از دولت مرکزی یا ایالتی در این کشور با پشتون ها رفتار تبعیض آمیز می کند؟

دولت پاکستان، پشتون ها را به ملی گرایی افغان متهم می کند و بر این باور است که پشتون های ساکن در این کشور دلبستگی شدیدی به افغانستان دارند و حضور این قوم در پاکستان می تواند برای امنیت ملی این کشور تهدیدی جدی باشد.

به خصوص آنکه در سال های اخیر زمزمه هایی درباره تشکیل ایالت پشتونستان مشتمل بر پشتون های ساکن در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان مطرح شده است که اسلام آباد آنرا تهدیدی امنیتی می داند.

از نظر پاکستان، تشکیل پشتونستان، تهدید تجزیه طلبی در این کشور را که در ایالت بلوچستان هم طرفدار دارد، تقویت خواهد کرد.

«سرور جوادی» کارشناس مسایل سیاسی می گوید، طرح تشکیل پشتونستان در دوسوی مرزهای افغانستان و پاکستان از نظر سیاستمداران اسلام آباد  تجزیه ی این کشور تلقی می شود.  

علاوه براین، این دیدگاه هم مطرح است که فشارهای پاکستان بر پشتون ها که مورد حمایت مردم و دولت افغانستان هستند با هدف کسب امتیاز از این کشور در دستور کار قرار گرفته است.       

نویسنده:محمدرضا عسگری

136/112 

کلیدواژه

۲۰ بهمن ۱۳۹۶, ۱۶:۲۰ تهران
کامنت