هزاران ورزشکار در مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک زمستانی حاضر شدند. ایران هم با کاروانی چهار نفره در این بازیها حضور دارد

کلیدواژه

۲۰ بهمن ۱۳۹۶, ۱۸:۳۹ تهران
کامنت