۲۲ بهمن ۱۳۹۶, ۱۳:۲۵ تهران

بسیاری از هندی ها به همراه مردم ایران در خیلبانهای دهلی آمده وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

کلیدواژه

کامنت