بسیاری از هندی ها به همراه مردم ایران در خیلبانهای دهلی آمده وسالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

کلیدواژه

۲۲ بهمن ۱۳۹۶, ۱۳:۲۵ تهران
کامنت