232 کاریکاتوریست از 39 کشور به فراخوان حمایت از قبله اول مسلمان در برابر سلطه صهیونیسم پاسخ مثبت دادند و در نمایشگاه بین المللی استانبول با نام "قدس میراث ما" شرکت کردند. از جمهوری اسلامی ایران هم آثار چند هنرمند در موزه باستان شناسی استانبول به نمایش درآمده است.

کلیدواژه

۱۳ اسفند ۱۳۹۶, ۱۷:۵۱ تهران
کامنت