• تصاویر: خرابی‌های سیل ژاپن

وقوع سیل عظیم در بخش‌هایی از ژاپن، باعث تخریب صدها خانه و آواره شدن مردم این مناطق شد.

کلیدواژه

۱۹ تیر ۱۳۹۷, ۱۳:۰۷ تهران
کامنت