۲۶ دی ۱۳۹۷, ۲۰:۲۸ تهران
  • تاکید باکو بر سرکوب تجمعات ائتلاف شورای ملی جمهوری آذربایجان/ تحلیل

پارس تودی - در ادامه سیاست خشونت و سرکوب مخالفان، دولت «الهام علی اف» بر سرکوب و تحت تعقیب قرار دادن شرکت کنندگان در تجمع ائتلاف «شورای ملی» جمهوری آذربایجان تاکید کرد.

دراین ارتباط، باکو با هدف پیشگیری و کاهش شمار شرکت کنندگان در تجمع یکی از ائتلاف های مخالف دولت درباکو درروز شنبه آینده، شیوه هایی نظیر ضبط این مراسم با دوربین های کار گذاشته شده درمحل تجمع، احضار و بازجویی واخراج شرکت کنندگان ازادارات دولتی را دردستورکار قرار داده است. 

این شیوه های نخ نما شده دولت «الهام علی اف» صرفا" به منظور تضعیف هرچه بیشتر مخالفان و مشارکت تعداد اندک مخالفان در اعتراض ضد دولتی روز 19ژانویه صورت می گیرد.

درهمین ارتباط، روزنامه ینی مساوات چاپ باکو درباره تدابیر پیشگیرانه نیروی پلیس باکو درباره تجمع روز شنبه آینده، درگزارشی تصریح کرد: "حاکمیت حتی به وجود مخالفان درشرایط کاملا ضعیف کنونی و وجود فقط چندهزار طرفدار برای آن ها راضی نیست. به همین علت، ازابزارهای همیشگی فشار و تعقیب، پس ازتجمع نیز استفاده و بدون هرگونه گذشتی رفتار خواهد کرد."

این رفتار دولت «الهام علی اف» درحالی در دستورکار قرار گرفته است، طی بیش از یک دهه گذشته، دولت باکو مخالفان خود را بدون هیچ دلیلی بازداشت و زندانی کرده است.

دراین میان، بویژه دینداران درجامعه جمهوری آذربایجان طی بیش از یک دهه اخیر همواره  با خشونت های دولت الهام علی اف مواجه بوده اند.

 «اسماعیل شعبان اف» کارشناس آذری زبان مقیم روسیه پیشتر دریک کنفرانس مطبوعاتی درمسکو به دستگیری شماری از روحانیون  برجسته در کشور اشاره کرد و گفت: "دولت جمهوری آذربایجان مخالفان خود را با اتهام های واهی و ساختگی جاسوسی یا ارتباط با کشور خارجی متهم می کند و هر فردی که خوشایند دولت الهام علی اف نباشد، با چنین خطری مواجه است".

طی چندسال گذشته، مخالفان دولت باکو همواره با چند هدف تظاهرات ضد دولتی برگزار کرده اند. اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی و اسلامگرا در زندان، خشونت علیه مومنین، وضعیت نامناسب اقتصادی، تورم، گرانی کالاهای مصرفی، ولخرجی مقام های بلندپایه دولتی و مفاسد اقتصادی و مالی دولتمردان باکو ازجمله بهانه های مخالفان برای برگزاری تظاهرات ضددولتی بوده است. 

بدون تردید، تظاهرات روز شنبه آینده نیز دراعتراض به تداوم وضعیت نامناسب جاری صورت خواهد گرفت.

نیروهای امنیتی و مقام های پلیس باکو نیز به منظور مقابله با معترضین، همواره به ترفندهای مشابه متوسل شده اند. این ترفندها عمدتا" با تهدید و ترساندن مردم قبل و بعد ازتظاهرات مرتبط است.

بدیهی است که، کارکنان ادارات و تمامی کسانی که به نوعی با دولت باکو مرتبط هستند، به دلیل تهدیدهای باکو، ازمشارکت درتظاهرات خودداری می کنند. این نکته نیر قابل تامل است، برغم برخی حمایت های دولتی، مقام های آذری به شدت نگران مشارکت کارمندان دولتی در تظاهرات روز 19 ژانویه هستند. 139/118

نویسنده: محمدعلی طالبی خاکیانی

بیشتر بخوانید:

جلوگیری از راهپیمایی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان

بازداشت یک روحانی شیعه گرجستان در باکو/ تحلیل 

 

کلیدواژه

کامنت