۱۴ اسفند ۱۳۹۷, ۱۴:۳۹ تهران

شین شیائومنگ زن رباتي که کار خود را در سمت گوینده خبر در مرکز رسانه ای شین هوا آغاز کرد، قادر است حرکات و حالات چهره انسان را هنگام قرائت خبر تقلید کند.

کلیدواژه

کامنت