۲۵ اسفند ۱۳۹۷, ۰۹:۱۰ تهران

وزارت خارجه کره شمالی می‌گوید: آمریکایی‌ها همانند گانگسترها عمل می‌کنند و ما تمایلی به شرکت در مذاکراتی از این نوع نداریم.

کلیدواژه

کامنت