۲۵ اسفند ۱۳۹۷, ۰۹:۲۶ تهران

تروریست‌ها با حمله‌ای از پیش طراحی شده با شلیک گلوله‌های پی در پی، نمازگزاران بی دفاع را روز جمعه در مسجدی در نیوزیلند به خاک و خون کشیدند. 

کلیدواژه

کامنت