• توافق وزیران بازرگانی کشورهای گروه بیست برای مدیریت تجارت جهانی

وزیران بازرگانی کشورهای گروه بیست درباره همکاری برای مدیریت تجارت جهانی توافق کردند.

وزیران بازرگانی کشورهای گروه بیست در پایان نشست در شانگهای چین با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که برای مدیریت تجارت جهانی با هدف ممانعت از روند کند شدن رشد تجاری بایکدیگر همکاری می کنند.

وزیران بازرگانی کشورهای عضو گروه بیست با اشاره به اینکه این گروه همچنان به سیاست اقتصاد باز متعهد است، تصریح کردند همچنان در مسیر تجارت ازاد و تسهیل تجاری حرکت خواهند کرد.

وزیران بازرگانی گروه بیست همچنین مذاکراتی را که بین اعضای این گروه در نشست شانگهای برگزار شد، مثبت و کارساز توصیف کردند.

نشست دو روزه وزیران بازرگانی کشورهای گروه بیست روز شنبه در شانگهای چین آغاز شد و شرکت کنندگان در آن راههای رشد اقتصادی در جهان را بررسی کردند. ظرفیت صنعتی مازاد چین با وجود کاهش رشد اقتصادی در این کشور یکی از نگرانی های اصلی وزیران بازرگانی کشورهای عضو این گروه بود.

گروه 20، گفت وگوی آزاد و سازنده میان کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور درباره موضوعات مرتبط با ثبات اقتصاد جهانی را با هدف مشارکت کشورهای عضو در تقویت ساختار بازارهای مالی بین المللی، دنبال می کند.

کلیدواژه

۲۱ تیر ۱۳۹۵, ۲۱:۵۹ تهران
کامنت