۱۵ شهریور ۱۳۹۸, ۱۹:۲۰ تهران

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی (ع) همزمان با ایران اسلامی و 45 کشور جهان روز جمعه در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد برگزار شد.

کلیدواژه

کامنت