رهبرانقلاب با اشاره به مسئله فجایع میانمار و سکوت خانم آنگ سوچی، دارنده جايزه نوبل در این زمینه گفتند: یک زن و اين‌همه بی‌رحم؟ ایشان تصریح کردند که مرگ جایزه نوبل رقم خورد.

۲۲ شهریور ۱۳۹۶, ۱۷:۱۷ تهران
کامنت