مسلمانان گرجستان جنایت ضد مردم مسلمان روهینگیا در میانمار را محکوم کردند.

۲۳ شهریور ۱۳۹۶, ۱۱:۲۸ تهران
کامنت