• همراهی مجارستان با لهستان در مقابله با اقدامات اتحادیه اروپا / تحلیل

پارس تودی - «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اظهار داشت، «بوداپست»، مانع از اقدام اتحادیه اروپا علیه لهستان شده و اجازه اقدام علیه آن را به دلیل اصلاحات قضایی در لهستان نمی دهد.

اوربان با تاکید بر این که مجارستان مانعی غیر قابل عبور در برابر تلاش اتحادیه اروپا برای فعال سازی ماده 7 معاهده اتحادیه و مجازات لهستان ایجاد خواهد کرد، افزود، حمله به لهستان به معنی حمله به کل اروپای مرکزی است.

به نظر می رسد اختلافات و چالش های دو عضو شرقی اتحادیه اروپا یعنی مجارستان و لهستان به مرحله حساسی رسیده است.

این دو کشور که اکنون در سیطره راست گرایان قرار دارند، در چند سال اخیر به اعضای معترض اتحادیه اروپا تبدیل شده و در موارد مختلف تصمیمات بروکسل را به چالش کشیده اند.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با مجارستان و لهستان مشکلات مشابهی دارد. هر دوی این کشورها به سیاست و تصمیمات اتحادیه اروپا درباره پناه جویان به شدت معترض بوده و از اجرای طرح سهمیه بندی پناه جویان که کمیسیون اروپا در سال 2015 تصویب کرد، خودداری کرده اند. 

همچنین این دو دولت اقداماتی را در داخل صورت داده اند که از دیدگاه مقامات بروکسل، نقض آشکار اصول و قواعد اتحادیه اروپا محسوب می شود. درباره مجارستان این مساله به صورت سرکوب آزادی بیان و ایجاد محدودیت های متعدد در مسیر آزادی های مدنی تبلور پیدا کرده است.

لهستان نیز از چندی پیش اصلاحات قضایی را در پیش گرفته که اعتراض اتحادیه اروپا و تهدید تحریم این کشور را در پی داشته است. اتحادیه اروپا این اصلاحات را مخالف اصول و مبانی این اتحادیه می داند. 

«فرانتس تیمرمانس» نایب رئیس کمیسیون اروپا معتقد است:

"این اصلاحات جنجالی و بحث ‏برانگیز،‏ انحراف از اصول نظام دموکراسی است و استقلال دستگاه قضایی لهستان را زیر سوال می برد."

ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا با هدف جلوگیری از اعمال قوانین تهدیدکننده نهادهای دموکراتیک در کشورهای عضو پیش بینی شده است.

درصورتی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توصیه کمیسیون اروپا برای اجرای این ماده علیه لهستان موافقت کنند، حق رای لهستان در اتحادیه اروپا می تواند به حال تعلیق درآید. با این حال نشانه ای از عقب نشینی ورشو در برابر بروکسل به چشم نمی خورد و با حمایت بوداپست از آن، اکنون بلوک اروپای مرکزی در اتحادیه اروپا شکل گرفته که در مسائل مختلف راه خود را می رود و توجهی به سیاست ها و دستورات اتحادیه اروپا ندارد.

«آندژی دودا» رئیس‌جمهوری لهستان اعلام کرد، اگر بروکسل به همین شیوه عمل کند، نابودی اتحادیه اروپا را به دنبال خواهد داشت. اکنون نخست وزیر مجارستان آشکارا علم مخالفت با بروکسل را برافراشته و تهدید کرده است که مانع از هرگونه اقدامی برای تعلیق حق رای لهستان در اتحادیه اروپا خواهد شد.

بدین ترتیب باید انتظار داشت که واگرایی این کشورها با اتحادیه اروپا بیش از پیش تسریع شود؛ مساله ای که به طور مسلم با اصل هم گرایی اروپایی در تعارض آشکار قرار دارد.

نویسنده: سيدرضا مير طاهر 

135/116

بیشتر بخوانید : 

واکنش منفی لهستان به تهدید اتحادیه اروپا /تحلیل

تهدید اتحادیه اروپا علیه لهستان و مجارستان

کلیدواژه

۰۲ دی ۱۳۹۶, ۱۱:۱۰ تهران
کامنت