۱۵ دی ۱۳۹۶, ۰۶:۱۳ تهران
  • تاکید فائو بر سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه مبارزه با گرسنگی در جهان

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با انتشار گزارشی از کشورهای جهان خواست در زمینه مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان بیش از پیش سرمایه گذاری کنند.

به گزارش پارس تودی به نقل از خبرگزاری چین، بر اساس تازه ترین گزارشی که فائو روز پنجشنبه منتشر کرد، هشتصد و پانزده میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند.

بر اساس گزارش سازمان خوابار و کشاورزی ملل متحد، فائو، افزایش شمار گرسنگان در جهان تا اندازه زیادی ناشی از افزایش مناقشات مسلحانه، خشونت، هرج و مرج و همچنین تغییرات ناگوار اقلیمی در جهان است.

فائو یادآوری کرد که جامعه جهانی نباید از اهدافی که در زمینه ریشه کنی گرسنگی تا سال دو هزار و بیست تعیین شده است، غافل بماند. تحقق این هدف مستلزم سرمایه گذاریهای جدید هم از طرف بخش دولتی و هم بخش خصوصی است.

فائو بارها هشدار داده است اگر برای ارتقای توسعه جوامع فقیر و عقب افتاده، کاهش نابرابریها و حفاظت بیشتر از قشرهای ضعیف تلاشهای بیشتری صورت نگیرد، در سال دو هزار و سی، بیش از ششصد میلیون نفر با مشکلات تغذیه و پیامدهای سوء تغذیه روبرو خواهند بود. 131

 

 

 درخواست فائو برای مقابله با سوء تغذیه در آسیا و اقیانوس آرام

ابراز نگرانی فائو درباره افزایش هزینه واردات مواد غذایی در جهان

تاکید فائو بر لزوم ایجاد امنیت غذایی برای جلوگیری از مهاجرت

کامنت