چهاردهمین المپیاد منطقه‌ای زبان فارسی با شناخت دانشجویان برتر دانشگاه‌های روسیه و کشور‌های مشترک المنافع به کار خود پایان داد.

کلیدواژه

۱۸ بهمن ۱۳۹۶, ۱۷:۰۹ تهران
کامنت