سنای لهستان سحرگاه پنجشنبه به قانونی جنجالی در مورد هولوکاست رای داد که هدف از آن دفاع از چهره جهانی لهستان خواهد بود.

 

 

کلیدواژه

۱۹ بهمن ۱۳۹۶, ۱۵:۴۵ تهران
کامنت