• تصاویر: اروپای یخ زده

سامانه پرفشار سيبري که به «ديوي از شرق» شهرت پيدا کرده است، منجر به طوفان برف و کولاک شدید در بخشهای بزرگي از اروپا شده است.

کلیدواژه

۱۲ اسفند ۱۳۹۶, ۱۱:۲۶ تهران
کامنت