در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس، لندن این روزها شاهد برگزاری تجمعات اعتراض آمیزی است که در آن گروههای مختلفی از مردم و فعالان سیاسی خشم و انزجار خود را حضور ترامپ در این کشور اعلام می کنند. دیدار‌های رسمی مقامات دو طرف نیز به علت هراس از رویارویی با موج گسترده مخالفت‌های مردمی، برخلاف عرف دیپلماسی در خارج از لندن انجام می‌شود.

کلیدواژه

۲۱ تیر ۱۳۹۷, ۱۸:۱۸ تهران
کامنت