۱۶ دی ۱۳۹۷, ۰۷:۳۸ تهران

هزاران نفر از معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه در هشتمین هفته متوالی و اولین شنبه پس از آغاز سال جدید میلادی در خیابان‌های پاریس به ویژه خیابان شانزه‌لیزه تظاهرات کردند.

کلیدواژه

کامنت