۲۵ اسفند ۱۳۹۷, ۰۸:۱۸ تهران

196 اثر تاريخ ايراني از دوره ساساني تا پايان دوره صفويه با قدمت بيش از 230 هزار سال پيش در موزه الکانته اسپانيا به نمايش درآمد.

کلیدواژه

کامنت