۲۲ مهر ۱۳۹۶, ۱۰:۲۷ تهران
  • رسانه‌های جهان درباره اظهارات ترامپ چه نوشتند؟

بسیاری از رسانه های جهان پس از اظهارات ضدایرانی جمعه شب رئیس جمهوری امریکا به انتقاد از وی پرداختند.

رسانه‌های جهان درباره اظهارات ترامپ چه نوشتند؟

 

کلیدواژه

کامنت