۲۰ مرداد ۱۳۹۵, ۱۹:۲۰ تهران
  • تشکیل جلسه مشورتی برای رفع اتهام یهودستیزی از دانشگاه هیلدسهایم آلمان

به دستور وزیر علوم ایالت نیدرزاکسن آلمان، جلسه ای با موضوع مرز بین مخالفت با اسرائیل و ضدیت با یهود درخارج از محیط های آکادمیک تشکیل شد.

رادیو آلمانی: به در خواست خانم گابریله هاینن کلجاجیچGabriele Heinen-Kljajic وزیر علوم ایالت نیدرزاکسن عصر سه شنبه جلسه ای با حضور شاموت Yazid Shammoutرئیس جامعه فلسطینیان شهر هانوفر، پروفسور کریستیانه دینل Christiane Dienel رئیس دانشگاه علوم کاربردی و هنر شهر هیلدسهایم، میشائیل فورست Michael Fürstرئیس جامعه یهودیان در ایالت نیدرزاکسن در محل وزارتخانه برگزار شد.

وزیر علوم ایالت نیدرزاکسن در این جلسه با اشاره به اهمیت وحساسیت مرز بین مخالفت با اسرائیل و ضدیت با یهود درخارج از محیط های آکادمیک، انگیزه خود از تشکیل این گردهمایی را تفکیک این مرزبندی دانسته و بر آن تآکید کرد.

شاموت نماینده جامعه فلسطینیان هانوفر خواستار بررسی بی طرفانه و غیر جانبدارانه محتوای درس حذف شده از لیست دروس دانشگاه شد.

وی همچنین تآکید کرد که نباید به بهانه یهودستیزی هر نوع انتقاد از اسرائیل ممنوع شود.

میشائیل فورست نیز گفت: « هر انتقادی نسبت به اسرائیل به معنای ضدیت با یهود نیست.»

رئیس دانشگاه هیلدسهایم پیشتر اتهام ضد یهودی بودن دانشگاه را رد کرده و با تآکید بر اینکه انگ یهودستیزی به دانشگاه ما نمی خورد گفت، این دانشگاه در تمام زمینه ها با ظلم و بی عدالتی برخورد می کند ولی با این وجود دانشگاه حاضر شد این درس از لیست دروس خود حذف کند.

شرکت کنندگان در این جلسه تصمیم گرفتند بررسی محتوای درس مورد بحث را به مرکز پژوهشهای ضد یهودیت برلین واگذار کنند.

وزیر علوم ایالت نیدرزاکسن اظهار امیدواری کرد که نظر کارشناسی راهکاری را برای ارائه مجدد این درس با فرمی جدید وملایم در دانشگاه نشان دهد.

لابی های صهیونیستی با سردمداری وزارت خارجه رژیم اشغالگر قدس هفته گذشته با متهم کردن دانشگاه به عملکرد ضد یهود موج تبلیغاتی وسیعی را در رسانه ها علیه مسئولین دانشگاه هیلدسهایم راه انداختند و دانشگاه را به حذف درسی که خانم ابتصام کهلر با موضوع « وضعیت اجتماعی نوجوانان در فلسطین » ارائه می کرد، وادار  کردند.

آنچه خشم لابی صهیونیستی را برانگیخت، اشاره به جنایات فجیع رژیم اشغالگر قدس از جمله شکنجه در زندانهای این رژیم و قتل کودکان با هدف سرقت اعضای بدنشان در این درس بود.

کامنت