• تصاویر: «ایرما» در کوبا

طوفان سهمگین ایرما که در اقیانوس اطلس وزیدن گرفته، خرابی های گسترده ای در بخش هایی از کوبا به جا گذاشته است.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، مقامات هاوانا از مردم خواسته اند؛ برای اینکه در سیل ناشی از این طوفان گرفتار نشوند، داخل خانه های خود بمانند.
در بخش هایی از هاوانا، سیل به نیم کیلومتری داخل شهر رسیده است.

۲۰ شهریور ۱۳۹۶, ۱۳:۲۱ تهران
کامنت